Waar word je beter van met Van aanpakken?

  • interim beleidsadvies en ambtelijk secretariaat
  • projectmanagement in de publieke sector
  • opzetten en inregelen nieuwe organisatiestructuur, reglementen en procedures
  • gespreksleiding en voorzitterschap

Van aanpakken werkt(e) onder andere voor:

Aanpak door wie

Van aanpakken is het bedrijf van Janneke Kramers. Ik ben opgeleid als communicatiewetenschapper en milieukundige aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Voordat ik met van aanpakken begon werkte ik jarenlang bij het ministerie van Justitie op het terrein van wetgeving, jeugdcriminaliteit en gedragsinterventies. Daar deed ik ervaring op met projectmatig werken, communicatiebeleid en inhoudelijke beleidsontwikkeling. Sinds de oprichting van van aanpakken in 2009 heb ik mijn werkterrein uitgebreid naar de geestelijke gezondheidszorg (ggz).

 

janneke_kramers4