Van aanpakken: organiseren, coördineren & begeleiden van mensenwerk

Voor de vertaling van beleid naar concrete resultaten door (teams van) professionals en vrijwilligers. Voor een gestructureerde en goed georganiseerde uitvoering, met genoeg ruimte voor persoonlijke talent & personal touch. En voor de vertaling van alle ervaringen uit de praktijk, goede èn slechte, naar beter beleid. Van aanpakken zorgt voor overzicht en duidelijkheid. Van aanpakken werkt het best als een spin in het web van het sociale domein van overheid, (geestelijke) gezondheidszorg en jeugd.